• Resultaatverbetering
  door maatwerk

 • Krijg grip op
  uw dierprestaties

 • De oplossing
  door continue innovatie

 • Uitdagingen
  vragen om oplossingen

 • Kalkoenen

  Kalkoenen

  Bent u werkzaam in de kalkoenensector? Bekijk dan hier de meest voorkomende problemen bij kalkoenen en de bijbehorende oplossingen. >>

 • Varkens

  Varkens

  Bent u werkzaam in de varkenssector? Bekijk dan hier de meest voorkomende problemen bij biggen, zeugen en vleesvarkens en de bijbehorende oplossingen. >>

 • Vleeskuikens

  Vleeskuikens

  Bent u werkzaam in de vleeskuikensector? Bekijk dan hier de meest voorkomende problemen bij vleeskuikens en de bijbehorende oplossingen. >>

Welkom op de site van Coppens Animal Solutions

Coppens Animal Solutions (CAS) is een organisatie die, in samenwerking met partners, (inter)nationaal oplossingen biedt voor uitdagingen in de varkens- en pluimveehouderij. Voordat we een solution bieden wordt een probleem eerst geanalyseerd. Als duidelijk is waar de bottleneck zit, leveren we een passende oplossing. Deze integrale oplossing bestaat uit advies of producten, maar vaak uit een combinatie daarvan.

De toegevoegde waarde die Coppens Animal Solutions dus levert, is in twee woorden; de oplossing. De oplossing wordt bereikt door een hoog kennisniveau, een groot netwerk, een integrale aanpak en continue innovatie.

Onze succesformule hierin is; Bewezen producten + juiste omstandigheden = succes.

Coppens biedt onder andere oplossingen voor:

 • Hittestress

  Hittestress

  Plotselinge of langdurige warmte kan groeivertraging en zelfs sterfte tot gevolg hebben. Kalkoenen kunnen niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben. Ze raken hun lichaamswarmte voornamelijk kwijt door verdamping van vocht via de luchtwegen. Beginnende hittestress kunt u herkennen aan kalkoenen die met hun bek open en hun vleugels wijd zitten en in een verder stadium door een verhoogde uitval.

  more
  Hittestress

  Hittestress

  Hittestress kan groeivertraging en zelfs sterfte tot gevolg hebben. Hittestress bij kuikens wordt veroorzaakt door plotselinge of langdurige warmte. Vleeskuikens kunnen niet zweten aangezien ze geen zweetklieren hebben. Beginnende hittestress kunt u herkennen aan kuikens die met hun bek open en hun vleugels wijd zitten en in een verder stadium door een verhoogde uitval.

  more
  Streptokokken

  Streptokokken

  Streptokokken is een van de meest voorkomende bacteriën bij varkens. Het is een zoönose, wat inhoudt dat het van varken op mens overgedragen kan worden. Nagenoeg alle varkens zijn besmet met een vorm van streptokokken. Zo’n drie tot vijf procent hiervan vertoont ook daadwerkelijk ziekteverschijnselen. Streptokokken is een grote economische schadepost voor de varkenshouder.

  more
  Salmonella

  Salmonella

  Salmonellose wordt veroorzaakt door een infectie met Salmonellabacteriën. Besmetting komt voor op varkensbedrijven, maar veroorzaakt zelden klinische problemen. Doordat salmonellose een zoönose is, kunnen mensen besmet raken met de bacterie door direct contact met varkens of door het eten van besmet vlees. Een hogere voederconversie, sterfte, groeivertraging, hogere gezondheid- en medicijnkosten en extra arbeid zijn de mogelijke gevolgen salmonellose.

  more
  Oorbijten

  Oorbijten

  Er zijn veel factoren van invloed op oorbijten. Oorbijten begint vaak bij een beperkt aantal dieren. Ze zijn onrustig en vertonen agressie. Vervolgens wordt het door andere dieren overgenomen. Het is een uitingsvorm van onbehagen. De oorzaak van dit onbehagen kan divers zijn. Oorbijten heeft meestal niet één specifieke oorzaak. Het is een complex probleem met grote gevolgen op gebied van dierwelzijn en technische prestaties. Om de oorzaken op te sporen moet een groot aantal punten gecontroleerd worden.

  more
  Diarree zuigende biggen

  Diarree zuigende biggen

  De kraamperiode is voor een big erg belangrijk voor de (darm)gezondheid en prestaties in de maanden daarna. Diarree kan dit ernstig verstoren. Geboortediarree, virusdiarree, bloeddiarree en vetdiarree zijn de meest voorkomende diarree soorten bij zuigende biggen. De oorzaken, symptomen en preventie van deze soorten zijn zeer divers. In de module Gezondheid worden de verschillende diarreesoorten uitgebreid beschreven.

  more
  Speendip

  Speendip

  De economische schade van een speendip kan fors zijn. Zowel tijdens de speenperiode als de daarop volgende periode. Een big komt na het spenen in aanraking met veel veranderingen. Denk hierbij onder andere aan het wegvallen van de zeug, andere voeding, andere huisvesting, klimaatverschillen en andere hokgenoten. Hierdoor ontstaat vaak een speendip. De speendip is een terugval van biggen in de eerste week na spenen.

  more
  Voetzoollaesies

  Voetzoollaesies

  Voetzoollaesies zijn in een aantal landen in West-Europa, waaronder Nederland, een belangrijke parameter geworden in de vleeskuikenbranche. U kunt voetzoollaesies echter wel voorkomen. Coppens Animal Solutions kan met behulp van een voetzoollaesiecheck beoordelen hoe groot het probleem op uw bedrijf is én kan bepalen waar de knelpunten liggen. Vervolgens kan een praktisch plan van aanpak gemaakt worden om uw voetzoollaesiescore, het dierenwelzijn en dierprestaties te verbeteren.

  more
  Beenwerkproblemen

  Beenwerkproblemen

  Beenwerkproblemen zorgen voor een kortere levensduur van de zeugen. Bovendien zijn de reproductieresultaten minder goed. Beenwerkproblemen kunnen ontstaan door een verkeerde manier van huisvesten, opfok of door het nemen van verkeerde managementmaatregelen. Beenwerkproblemen bij zeugen zijn belangrijker dan vaak gedacht wordt. Veel zeugen worden vervangen vanwege kreupelheid. Daardoor is er minder ruimte voor selectie op productiekengetallen. Zeugen met beenwerkproblemen vragen bovendien meer arbeid en medicijnen.

  more
  Vertering

  Vertering

  Een kalkoen heeft in verhouding tot vele andere diersoorten een kort verteringstraject. Hierdoor is het nog belangrijker om te sturen op een goede vertering. Daarnaast nemen kalkoenen meer water op dan voer. Wanneer de dieren gezond zijn, hebben ze meer energie en nutriënten beschikbaar voor de vertering, waardoor de technische resultaten kunnen verbeteren. Veel factoren hebben invloed op de vertering bij kalkoenen.

  more

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan +31 (0)486 416 298 of

mail ons